Europees burgerinitiatief

This page is also available in

Sinds 1 april 2012 genieten de Europese burgers een nieuw recht dat hen een sterkere stem geeft: het Europees burgerinitiatief (EBI). Door in heel Europa een miljoen handtekeningen te verzamelen, kunnen zij de Europese Commissie oproepen om nieuwe wetgeving voor te stellen of bestaande Europese wetgeving te wijzigen.

Als pleitbezorger van het recht op participatie van de burgers en stem van het maatschappelijk middenveld heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité zich van meet af aan achter het idee van een burgerinitiatief geschaard. In de twee adviezen die het over het EBI heeft uitgebracht pleit het voor eenvoudige en begrijpelijke regels.

Het EESC ziet voor zichzelf een rol weggelegd op twee manieren:

  • Het Comité als facilitator: In de voorbereidende fase en ook als een initiatief al in gang is gezet, kan het Comité als platform voor dialoog en informatie een "faciliterende" rol spelen door organisatoren van burgerinitiatieven te helpen bij het vormen van netwerken, eventuele bijeenkomsten enz.
  • Het Comité als institutionele mentor: Het Comité zou adviezen kunnen uitbrengen om de Commissie te helpen bij de beoordeling van succesvolle initiatieven. Ook is het EESC bereid om samen met de Commissie en het Europees Parlement hoorzittingen over succesvolle initiatieven te organiseren.

Voor meer informatie over het Europees burgerinitiatief kunt u contact opnemen met citizensinitiative.

Downloads

Europees paspoort voor democratie - 2020