Industrie en industriële verandering

Europa heeft behoefte aan een duurzaam industriebeleid ter bevordering van een rechtvaardige transitie naar een koolstofarme economie. In dit verband zijn innovatie, investeringen en opleiding van essentieel belang. Nieuwe concepten zoals Industrie 4.0 en kunstmatige intelligentie gaan gepaard met kansen en uitdagingen waarop moet worden ingespeeld. Als vertegenwoordiger van het Europees maatschappelijk middenveld heeft het EESC zichzelf een hoofdrol in dit debat toebedeeld.

Omgaan met industriële verandering is een van de belangrijkste uitdagingen van de 21e eeuw. In alle bedrijfstakken vinden thans economische en sociale ontwikkelingen plaats, vaak onder invloed van de digitale omwenteling, de energietransitie en de globalisering. Zowel traditionele sectoren — zoals zware industrie — als opkomende sectoren in groenere en kennisgebaseerde industrieën moeten een proactieve aanpak hanteren om op veranderingen te anticiperen, zich eraan aan te passen en ze te beheersen met behulp van nieuwe duurzame technologieën, nieuwe banen en omscholing, afgestemd op de uitdagingen van Industrie 4.0.