Verbindingsgroep

De Verbindingsgroep is in 2004 opgericht om ten aanzien van horizontale thema's van gemeenschappelijk belang een kader te verschaffen voor politieke dialoog en samenwerking tussen het EESC en andere EU-instellingen, alsook Europese organisaties en netwerken waarmee de groep contacten onderhoudt.

De groep vervult een unieke brugfunctie tussen het maatschappelijk middenveld en de Europese instellingen, via burgerdialoog en bevordering van participatieve democratie. Ze is een middel waarmee het maatschappelijke middenveld de EU-agenda en besluitvormingsprocessen kan bespreken en beïnvloeden (op grond van artikel 11 VEU).

De verbindingsgroep is betrokken bij het organiseren van gezamenlijke initiatieven en evenementen, hoorzittingen, conferenties of workshops over thema’s van gemeenschappelijk belang. Haar belangrijkste jaarlijkse evenement zijn "De dagen van het maatschappelijk middenveld" die samen met het EESC op touw worden gezet.