Externe Betrekkingen

Uitbreiding / Buurlanden van de EU

Het EESC speelt een belangrijke rol in de netwerken tussen het maatschappelijk middenveld van de EU en de partners in de kandidaat-lidstaten en andere buurlanden. Het ondersteunt de actieve deelname van het maatschappelijk middenveld aan het uitbreidingsproces en aan de implementatie van het Europees nabuurschapsbeleid in de oostelijke en zuid-mediterrane buurlanden van de EU.

Met zijn partners uit Zwitserland, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein houdt het EESC regelmatig toezicht op het functioneren van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) en de Europese Economische Ruimte (EER).

De externe activiteiten van het EESC in Europa en het Middellandse Zeegebied betreffen de volgende vier gebieden:

Rest van de wereld

De EU heeft haar betrekkingen met Latijns Amerika, Azië en de ACP-landen (Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan) de laatste jaren verstevigd. Er is een politieke dialoog en er wordt samengewerkt op diverse terreinen, zoals handel, ontwikkeling en onderzoek.

Het EESC is als de vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld van de Europese Unie via zijn afdeling Externe Betrekkingen (REX) actief betrokken bij de bevordering van de economische, politieke en sociale contacten met deze drie regio's.