Jouw Europa, jouw mening!

This page is also available in

Jouw Europa, jouw mening! (YEYS) is het jaarlijkse jongerenevenement van het EESC. Het is in 2010 begonnen met als doel jongeren in contact te brengen met de Europese Unie. Elk jaar komen leerlingen van 16-18 jaar uit alle EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten voor twee dagen naar Brussel om samen resoluties op te stellen die vervolgens worden voorgelegd aan de instellingen van de EU. Deze resoluties bevatten hun ideeën, voorstellen en hoop voor hun toekomst als Europese burgers. Alle middelbare scholen in Europa kunnen zich aanmelden en drie leerlingen sturen om deel te nemen aan YEYS: volgend jaar kan het uw school zijn!