EU-prijzen voor de biologische sector

De organisatie van de EU-prijzen voor de biologische sector is in handen van de Europese Commissie, het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), het Europees Comité van de Regio’s (CvdR), COPA-COGECA en IFOAM Organics Europe. Deze prijzen zijn bedoeld om uitmuntende prestaties in de hele biologische waardeketen te erkennen en de beste en meest innovatieve spelers in de biologische productiesector van de EU in het zonnetje te zetten.

De prijzen zijn het eerste voorbeeld van op EU-niveau uitgereikte biologische prijzen en zijn bedoeld als follow-up van het op 25 maart 2021 door de Commissie goedgekeurde actieplan voor de ontwikkeling van de biologische productie. Dit actieplan gaat ervan uit dat de biologische productie alleen toeneemt als de vraag van de consument naar biologische producten toeneemt. Daarvoor moet onder meer bekendheid worden gegeven aan de kenmerken en voordelen van biologische productie. Eén van de onderdelen van het actieplan is dan ook het toekennen van jaarlijkse prijzen voor uitmuntende prestaties in de biologische waardeketen. Deze prijzen zullen in 2022 voor het eerst worden uitgereikt.

Het EESC neemt al jaren het voortouw door te pleiten voor een duurzamer en alomvattend voedselbeleid in de EU. Zo erkent het EESC in zijn advies over het actieplan (goedgekeurd in september 2021) dat de biologische landbouw van belang is voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal, en beschouwt het dit actieplan ter bevordering van de biologische productie als een solide basis voor de verdere, duurzame ontwikkeling van de biologische sector. Het EESC is voorts van mening dat consumenten door middel van passende bewustmakingsmaatregelen moeten worden geïnformeerd over de voordelen van en uitdagingen bij biologische producten, en werkt daarom graag mee aan activiteiten om de biologische productie meer bekendheid te geven, zoals de jaarlijkse Biodag van de EU en de prijzen voor uitmuntendheid in alle sectoren van de biologische voedselketen.

Het EESC was uitgenodigd om deel te nemen aan de officiële viering van de eerste Biodag van de EU op 23 september 2021, die werd bijgewoond door commissaris Janusz Wojciechowski, en is medeorganisator van de EU-prijzen voor de biologische sector, waarbij het verantwoordelijk is voor de toekenning van drie prijzen.

De EU-prijzen voor de biologische sector vallen uiteen in zeven categorieën en acht prijzen. Deze worden uitgereikt aan spelers in de biologische waardeketen die een uitmuntend, innovatief, duurzaam en inspirerend project met echte meerwaarde voor de biologische productie en consumptie hebben opgezet.


EESC-voorzitter Oliver Röpke EESC-voorzitter Oliver Röpke:

De vraag naar biologisch voedsel neemt snel toe. Consumenten willen beter en gezonder voedsel eten, wat goed is voor het lichaam en voor onze aarde. Maar niet iedereen kan kiezen voor biologische producten; voor sommige mensen is de drempel te hoog. Met de EU-prijzen voor de biologische sector worden de innovatie, passie en toewijding erkend van degenen die zich met hart en ziel voor biologisch voedsel en biologische productie in de EU inzetten en biologische producten toegankelijker maken voor de doorsneeconsument.


Meer informatie is te vinden op de webpagina van de EU-prijzen voor de biologische sector en op sociale media via #EUOrganic.