Afdelingen en andere organen

This page is also available in

Het EESC telt zes afdelingen die zich bezighouden met specifieke kwesties die van belang zijn voor de burgers van de Europese Unie, gaande van sociale en economische zaken tot energie, milieu, externe betrekkingen en de interne markt. Naargelang van hun expertise maken de leden deel uit van één of meer van deze afdelingen, waar de adviezen grotendeels worden voorbereid. Ook heeft het EESC een Adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI), die de EU-industrie helpt bij het anticiperen op en de aanpassing aan de mondialisering.

Afdelingen/commissie van het EESC:

Ook heeft het EESC drie gespecialiseerde waarnemingsposten opgezet – over de Interne Markt (WIM), de Arbeidsmarkt (WAM) en Duurzame Ontwikkeling (WDO) – plus de groep Europees Semester (ESG).

Voorts is een verbindingsgroep opgezet die contact onderhoudt met Europese maatschappelijke organisaties en netwerken en toeziet op gemeenschappelijke initiatieven.