Categorie Sociale Economie

This page is also available in

De categorie Sociale Economie bestaat uit leden die afkomstig zijn uit de groep Maatschappelijke Organisaties en de groep Werkgevers, en vertegenwoordigt coöperaties, onderlinge maatschappijen, verenigingen, stichtingen en sociale ondernemingen.

De categorie heeft tot doel de belangen van de sociale economie te verdedigen en bij een zo groot mogelijk publiek onder de aandacht te brengen. Zij wil erkenning krijgen voor de substantiële bijdrage van de sector aan de sociaal-economische ontwikkeling van Europa en aan het welslagen van het Europese integratieproces. Bovendien heeft de categorie sociale economie al lang en breed haar nut bewezen als platform voor intercollegiaal leren, uitwisseling van goede praktijken en nauwe samenwerking met de Europese instellingen en bredere maatschappelijke organisaties. De categorie sociale economie heeft er in de loop der jaren voor geijverd dat de sociale economie een vast onderwerp wordt in adviezen en andere activiteiten van het EESC, en zij heeft de aanzet gegeven tot enkele in opdracht van het EESC verrichte studies over de sector.

De groep Maatschappelijke Organisaties zorgt voor het secretariaat van de categorie.

Downloads

2021 work programme_EN

Activity report of the “Social Economy Category”

Activity report 2019

Joint declaration