You are here

Categorie Sociale Economie

De categorie Sociale economie bestaat uit 30 leden, 29 afkomstig uit de groep Diverse Werkzaamheden en 1 uit de groep Werkgevers, en vertegenwoordigt coöperaties, onderlinge maatschappijen, verenigingen, stichtingen en sociale ngo's.

Sociale economie omvat een reeks begrippen die in de verschillende lidstaten worden gebruikt, zoals "solidaire economie" en de "derde sector". De ondernemingen van de sociale economie zijn alle gebaseerd op gemeenschappelijke waarden als solidariteit, sociale samenhang, voorrang van het individu op kapitaal, sociale verantwoordelijkheid, democratisch beheer en het feit dat zij niet gedreven worden door winstbejag en dat alle winsten worden geherinvesteerd in de onderneming en de samenleving.

De sociale economie is derhalve een andere manier van zakendoen, waarbij algemeen belang, economische prestaties, sociale overwegingen en democratische werking steeds hand in hand gaan. Niettemin staat zij voor tien procent van het hele Europese bedrijfsleven, met twee miljoen ondernemingen en zes procent van de werkgelegenheid in de EU. De sociale economie is een essentieel element van het Europese sociaaleconomische model.

De categorie heeft als haar woordvoerders het Poolse lid Krzysztof Balon, voorzitter van de programmaraad van het samenwerkingsverband van verenigingen van sociale organisaties, en Alain Coheur, belast met Europese en internationale betrekkingen in het Belgisch nationaal verbond van socialistische mutualiteiten/Solidaris aangewezen — beiden zijn lid van de groep Diverse Werkzaamheden.

De groep Diverse Werkzaamheden zorgt voor het secretariaat van de categorie.

Downloads

Alain COHEUR

Krysztof BALON

Annual Report 2016

Krzysztof Balon

Rapport annuel 2016