Categorie Sociale Economie

This page is also available in

De categorie Sociale Economie bestaat uit leden die afkomstig zijn uit de groep Diversiteit Europa en de groep Werkgevers, en vertegenwoordigt coöperaties, onderlinge maatschappijen, verenigingen, stichtingen en sociale ngo's.

Sociale economie omvat een reeks begrippen die in de verschillende lidstaten worden gebruikt, zoals "solidaire economie" en de "derde sector". De ondernemingen van de sociale economie zijn alle gebaseerd op gemeenschappelijke waarden als solidariteit, sociale samenhang, voorrang van het individu op kapitaal, sociale verantwoordelijkheid, democratisch beheer en het feit dat zij niet gedreven worden door winstbejag en dat alle winsten worden geherinvesteerd in de onderneming en de samenleving.

De sociale economie is derhalve een andere manier van zakendoen, waarbij algemeen belang, economische prestaties, sociale overwegingen en democratische werking steeds hand in hand gaan. Niettemin staat zij voor tien procent van het hele Europese bedrijfsleven, met twee miljoen ondernemingen en zes procent van de werkgelegenheid in de EU. De sociale economie is een essentieel element van het Europese sociaaleconomische model.

De groep Diversiteit Europa zorgt voor het secretariaat van de categorie.

Downloads

Activity report of the “Social Economy Category”

Alain COHEUR

Krysztof BALON

Joint declaration

Activity report 2019

Activity report 2018

Annual report2017