Press releases

Pages

Displaying 1 - 10 of 261
29/08/2019
Reference number: 
37/2019

Deadline voor inzendingen: 6 september

Het Europees Economisch en Sociaal Comité nodigt maatschappelijke organisaties en burgers uit de hele Europese Unie uit om mee te dingen naar de vermaarde EESC-prijs voor het maatschappelijk middenveld. Dit jaar zullen initiatieven worden bekroond waarmee de strijd wordt aangebonden tegen genderstereotypen en wordt geijverd voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen en gelijke behandeling op alle vlakken van het economische en maatschappelijke leven.

18/07/2019
Reference number: 
35/2019

The 18 July plenary session of the European Economic and Social Committee (EESC) in Brussels played host to PR 35/2019, Finland's Minister of Social Affairs and Health, who presented the programme of the Finnish EU presidency. This includes a special focus on sustainability and the wellbeing of citizens. Minister Pekonen also listed enhancing the rule of law and EU values among its other priorities.

08/07/2019
Reference number: 
34/2019

Corporate taxes could the the most harmful form of taxation to economic growth. Contrary to public perception, there has been no reduction in corporate tax revenues in relation to GDP in the last 40 years. Countries that have reduced their corporate tax rates in recent years have seen increases in investment in the following years. There is no race to the bottom, rather to a middle range of some 20% corporate tax rate and revenues are stable or even increasing.

20/06/2019
Reference number: 
32/2019

The fight against climate change and the promotion of sustainable energy were high on the agenda at the June plenary session of the European Economic and Social Committee (EESC). At the end of the mandate of the current European Commission, Commissioner Maroš Šefčovič, Vice-President responsible for the Energy Union and EESC President, Luca Jahier engaged in a fruitful discussion on the future of Europe and took a firm stand: citizens must continue to be involved and consulted in the decisions on the transition to a carbon-neutral society.

11/06/2019
Reference number: 
29/2019

Volgens de nieuwe studie die in opdracht van het Europees Economisch en Sociaal Comité is uitgevoerd, genereren grensoverschrijdende diensten nieuwe banen en economische groei. Ze zijn positief voor alle EU-landen, voor zowel arbeids- als kennisintensieve banen. Uit dit document komt naar voren dat het vermijden van strikte regelgeving in de grensoverschrijdende interne dienstenmarkt gunstig is voor de economie van de EU. Een vermindering van het aandeel van grensoverschrijdende diensten met 1 % zou de EU-economie ongeveer 8 miljard euro kosten.

04/06/2019
CSP 2019 logo
Reference number: 
28/2019

Meedingen naar de prijs voor het maatschappelijk middenveld 2019 van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) kan vanaf nu. Thema dit jaar is Meer vrouwen in de Europese samenleving en economie, en de prijs zal gaan naar innovatieve initiatieven en projecten die worden ingezet in de strijd voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen en gelijke behandeling op alle vlakken van het economische en maatschappelijke leven.

Pages