Adviescommissie Industriële Reconversie (CCMI)

De adviescommissie Industriële reconversie (ofwel CCMI, als afkorting van haar Franse naam, Commission consultative des mutations industrielles) onderzoekt, volgt en speelt in op industriële veranderingen in een breed scala aan sectoren, uitgaande van de waarden van het Europees economisch en sociaal model.

De CCMI is de opvolger van het raadgevend comité van de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal), die op 23 juli 2002 ophield te bestaan. Zij vormt een afzonderlijk orgaan binnen het EESC en heeft een werkterrein dat zich uitstrekt tot alle takken van industrie en dienstverlening.

De CCMI telt EESC-leden en externe afgevaardigden.

Deze afgevaardigden worden door het EESC benoemd uit sectororganisaties die het maatschappelijk middenveld op Europees niveau vertegenwoordigen.

De voorzitter van de CCMI is een lid van het EESC; het covoorzitterschap wordt door een afgevaardigde vervuld.

Het werkterrein van de CCMI omvat het volgende:

  • die onderdelen van de kolen- en staalindustrie en hun productie- en consumptieketens waar de EU actief is;
  • de gevolgen van industriële omwentelingen voor andere takken van industrie en dienstverlening alsook meer in het algemeen, bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid, het sociaal en het structuurbeleid, duurzame ontwikkeling en de energietransitie;
  • sinds kort ook digitale industriële omwentelingen en de gevolgen daarvan voor bedrijfsleven en samenleving, bijvoorbeeld voor de financiële en de dienstensector, de automobielsector en de gezondheidssector, alsook voor algemeen en beroepsonderwijs, publiek-private partnerschappen, de sociale en de burgerdialoog en de algemene transitie van Industrie 4.0 naar Samenleving 4.0.

De CCMI kan haar standpunten uiteenzetten in verplichte adviezen (conform het Verdrag), in facultatieve en verkennende adviezen op verzoek van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, alsook in initiatiefadviezen en informatieve rapporten. Daarnaast kan zij conferenties en hoorzittingen organiseren.

Zij werkt nauw samen met andere instellingen en agentschappen van de EU en met allerlei andere organisaties.

Downloads

The Consultative Commission on Industrial Change
CCMI political action guidelines and work programme for 2021
END OF MANDATE REPORT – 2018-2020
Compilation - end-of-mandate reports