De groep Werkgevers (groep I)

This page is also available in

De groep Werkgevers (groep I) bestaat uit ondernemers en vertegenwoordigers van verenigingen van ondernemers die actief zijn in de industrie, handel, dienstensector en landbouw in de lidstaten van de EU. De leden zijn actief in het bedrijfsleven en op de hoogte van de concrete dagelijkse realiteit. Ze stellen hun eigen ervaringen daadwerkelijk ten dienste van de Europese zaak.

De leden bevorderen de Europese integratie door ondersteuning van de ontwikkeling van hun bedrijven die een belangrijke rol spelen in de totstandbrenging van een welvarende samenleving en het scheppen van banen.

In deze moeilijke economische tijden brengt het EESC als enige Europese instelling ondernemers en andere personen samen die ten volle betrokken zijn bij het economische en sociale leven van hun thuisland. Het bedrijfsleven krijgt aldus een stem op Europees niveau.

De werkgeversgroep werkt nauw samen met de vijf grootste bedrijfsorganisaties in Europa: BusinessEurope, CEEP, EUROCHAMBRES, EuroCommerce en UEAPME. Deze organisaties tellen ook veel EESC-leden onder hun gelederen.

See also