Categorie Landbouwers

De leden van de categorie Landbouwers zijn momenteel afkomstig uit de groep Maatschappelijke Organisaties en de groep Werkgevers. Zij zijn vertegenwoordigers van de landbouw-, agrovoedings- en bosbouwsector.

Zij streven in eerste instantie naar een breed en open debat over de standpunten en beleidslijnen van de primaire sector in de EU. Tal van leden van deze categorie zijn vertegenwoordigers van organisaties van landbouwers en boseigenaren. Zij willen in hun thuisland actuele informatie over hun specifieke sector verstrekken en uitwisselen, alsook de aldaar geldende uiteenlopende omstandigheden onder de aandacht brengen en onderzoeken.

De categorie beoogt ook een standpunt over belangrijke EU-doelstellingen inzake landbouw- en plattelandsbeleid vast te stellen, met name in het kader van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Zij hecht veel belang aan samenwerking tussen sectororganisaties binnen het Comité zelf en streeft naar meer samenwerking tussen de groepen van het Comité. Tevens is zij van mening dat het belangrijk is om de coördinatie met organisaties op EU-niveau en andere EU-instellingen te intensiveren.

De groep Maatschappelijke Organisaties zorgt voor het secretariaat van de categorie.