Afdeling Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap (SOC)

This page is also available in

De afdeling Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap (SOC) bereidt de werkzaamheden van het EESC voor voor tal van beleidsterreinen, waaronder werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden, onderwijs en opleiding, migratie en asiel, grondrechten en burgerrechten en andere sociale kwesties, zoals sociaal beleid en armoede, gelijkheid van mannen en vrouwen, gehandicapten, Roma, gezondheid, justitie, binnenlandse zaken (waaronder migratie).

De belangrijkste werkzaamheden van de afdeling betreffen migratie en asiel, de Europese pijler van sociale rechten en begeleidende maatregelen alsmede de toekomst van arbeid. De afdeling SOC verzorgt tevens het secretariaat voor het Europees Migratieforum (EMF), dat het EESC samen met de Europese Commissie organiseert.

Meer gespecialiseerde taken worden uitgevoerd door de permanente organen van de afdeling: de Waarnemingspost Arbeidsmarkt (WAM), de tijdelijke studiegroep „Immigratie en integratie” (IMI), de tijdelijke studiegroep inzake de rechten van gehandicapten (DIS) en de tijdelijke studiegroep over de inclusie van de Roma (ROMA).

Downloads

End of Mandate Report - Section SOC - Period 2018-2020