Digitalisering en informatiemaatschappij

Informatietechnologie is overal bezig aan een opmars. Toch worden de mogelijkheden ervan qua economische groei, werkgelegenheid, innovatie en vooral ook de kwaliteit van leven van Europese burgers nog niet volledig benut.

Een van de belangrijkste prioriteiten van de afdeling TEN op digitaal gebied is dan ook dat de strategie voor de digitale interne markt ten uitvoer wordt gelegd en daardoor een goed functionerende digitale interne markt tot stand wordt gebracht.

In zijn adviezen verwoordt het EESC de zorgen en wensen van het maatschappelijk middenveld ten aanzien van de gevolgen voor de arbeidsmarkt.

Ook cyberbeveiliging is een belangrijk punt van zorg: elke dag veroorzaken incidenten op het gebied van de cyberbeveiliging grote economische schade voor Europese bedrijven en de economie in het algemeen en ondermijnen zij het vertrouwen van burgers en economische actoren in de digitale samenleving.

Andere belangrijke onderwerpen die het EESC zowel in zijn adviezen als in zijn rechtstreekse contacten met belanghebbenden aanboort, zijn: onderwijs op digitaal gebied, aantrekkelijkheid van de digitale sector voor vrouwen, gevolgen van digitalisering voor arbeidsvoorwaarden, toegankelijkheid en bescherming van gebruikers, met name kinderen en mensen met een handicap.

De afdeling TEN houdt de digitale kloof voortdurend in het oog en pleit voor gelijke toegang voor iedereen: een aanzienlijk aantal huishoudens in Europa heeft nog altijd geen toegang tot internet.