Waarnemingspost Arbeidsmarkt (WAM)

De waarnemingspost Arbeidsmarkt (WAM) wil trends en uitdagingen op de arbeidsmarkt in kaart brengen en analyseren en een meerwaarde geven aan de werkzaamheden van het EESC en zijn afdeling Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap (SOC).

De WAM is sinds 2007 actief. Tot de leden behoren een voorzitter en twee vicevoorzitters uit de afdeling SOC, die om de tweeënhalf jaar rouleren tussen de groepen Werkgevers, Werknemers en Diversiteit Europa. Ter wille van de synergie binnen het EESC bestaat de WAM uit leden van alle afdelingen van het EESC.

De arbeidsmarkt in alle lidstaten verandert ingrijpend qua structuren, mechanismen en arbeidsverhoudingen. Centraal in deze transformatie staan diverse verschijnselen, die de WAM in haar analyse betrekt. De waarnemingspost bestudeert uitdagingen en tendensen op de arbeidsmarkt, verzamelt voorbeelden van goede praktijken en stelt verslagen of studies over specifieke onderwerpen op. Zij organiseert ook openbare evenementen, interne vergaderingen en stimuleert het debat tussen de instellingen, sociale partners, beroepssectoren, maatschappelijke organisaties en universiteiten.

De WAM werkt aan diverse belangrijke thema’s, zoals jongerenwerkgelegenheid, de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen en asielzoekers en van langdurig werklozen, beroepsonderwijs en -opleiding, en de effecten van digitalisering en vergroening van de economie op de werkgelegenheid en vaardigheden en op een eerlijke arbeidsmobiliteit.

Downloads

Priorities and working methods of the Labour Market Observatory (LMO) in the 2023 – 2025 half-term of office
Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2020-2023
LMO work programme 2020-2023
LMO work programme 2020-2023 - Appendix 1 - List of LMO members
LMO work programme 2020-2023 - Appendix 2 - Study on The work of the future: ensuring lifelong learning and training of employees
Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2018-2020
LMO work programme 2018-2020_EN
Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2015-2018 term of office
Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2013-2015 term of office