Waarnemingspost Arbeidsmarkt (WAM)

This page is also available in

De waarnemingspost Arbeidsmarkt (WAM) wil trends en uitdagingen op de arbeidsmarkt in kaart brengen en analyseren en een meerwaarde geven aan de werkzaamheden van het EESC en de afdeling Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Burgerschap (SOC) daarvan.

De WAM is sinds 2007 actief. Tot de  leden behoren een voorzitter en twee vicevoorzitters uit de afdeling SOC. Het voorzitterschap roteert om de tweeënhalf jaar tussen de groepen Werkgevers, Werknemers en Diverse Werkzaamheden. Ter wille van de synergie binnen het EESC bestaat de WAM uit leden van alle afdelingen van het EESC.

De arbeidsmarkt in alle lidstaten verandert ingrijpend qua structuren, mechanismen en arbeidsverhoudingen. Centraal in deze transformatie staan diverse verschijnselen, die de WAM in haar analyse betrekt. De waarnemingspost bestudeert uitdagingen en tendensen op de arbeidsmarkt, verzamelt voorbeelden van goede praktijken en stelt verslagen of studies over specifieke onderwerpen op. Zij organiseert ook openbare evenementen, interne vergaderingen en stimuleert het debat tussen de instellingen, sociale partners, beroepssectoren, maatschappelijke organisaties en universiteiten.

De WAM werkt aan diverse belangrijke thema’s, zoals jongerenwerkgelegenheid, de integratie van vluchtelingen en asielzoekers in de arbeidsmarkt, de integratie van langdurig werklozen in de arbeidsmarkt, beroepsonderwijs en -opleiding, de gevolgen van de digitalisering en vergroening van de economie voor de werkgelegenheid en vaardigheden, en voor een eerlijke arbeidsmobiliteit.

Downloads

Activity Report - Labour Market Observatory - Period 2018-2020

LMO work programme 2018-2020

Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2015-2018 term of office

Labour Market Observatory (LMO) – Report on the activities of the 2013-2015 term of office