You are here

Categorie Consumenten en Milieu

De categorie Consumenten en Milieu bestaat momenteel uit leden, die allemaal afkomstig zijn uit de groep Diverse Werkzaamheden (groep III); de meeste vertegenwoordigen consumenten- of milieuorganisaties, of zijn deskundig op deze gebieden.

De categorie heeft als voornaamste doelstelling door de Europese Commissie voorgestelde documenten te bespreken en te waarborgen dat in alle EESC-werkzaamheden rekening wordt gehouden met de rechten van de consument en de bescherming van het milieu. Voor de deelnemers vormt de categorie een forum om te discussiëren over het beleid dat in hun eigen land wordt gevoerd.

De groep Diverse Werkzaamheden zorgt voor het secretariaat van de categorie. De categorie werkt bijzonder nauw samen met de categorie Landbouwers.

Downloads

Bernardo HERNANDEZ BATALLER

Article 54 Internal Rules