You are here

Categorie Consumenten en Milieu

De categorie Consumenten en Milieu telt momenteel 22 leden, die allemaal afkomstig zijn uit de groep Diverse Werkzaamheden (groep III); de meeste vertegenwoordigen consumenten- of milieuorganisaties, of zijn deskundig op deze gebieden.

De categorie heeft als voornaamste doelstelling door de Europese Commissie voorgestelde documenten te bespreken en te waarborgen dat in alle EESC-werkzaamheden rekening wordt gehouden met de rechten van de consument en de bescherming van het milieu. Voor de deelnemers vormt de categorie een forum om te discussiëren over het beleid dat in hun eigen land wordt gevoerd.

De categorie heeft twee woordvoerders aangewezen, nl. voor het aspect "consumenten" het Spaanse lid Bernardo Hernández Bataller, secretaris-generaal van de vereniging van communicatiegebruikers, en voor het aspect "milieu" het Ierse lid Cillian Lohan, algemeen directeur van de stichting Groene economie, beiden lid van groep III.

De groep Diverse werkzaamheden zorgt voor het secretariaat van de categorie. De categorie werkt bijzonder nauw samen met de categorie Landbouwers.

Downloads

Bernardo HERNANDEZ BATALLER

Article 54 Internal Rules