Afdeling Vervoer, Energie, Infrastructuur en Informatiemaatschappij (TEN)

Mobiliteit, trans-Europese netwerken, de ontwikkeling van de informatiemaatschappij, energie en diensten van algemeen belang zijn allemaal essentieel voor het welzijn van de Europese burgers en het functioneren van de interne markt. Al deze kwesties behoren tot het werkterrein van de afdeling Vervoer, Energie, Infrastructuur en Informatiemaatschappij (TEN).

Bij het opstellen van haar adviezen werkt zij nauw samen met andere EU-instellingen, belanghebbenden en relevante organisaties van het maatschappelijk middenveld.

De afdeling TEN:

  • bereidt adviezen voor: door zich uitvoerig in een kwestie te verdiepen en te proberen hierover een consensus te bereiken draagt het EESC bij tot een betere afstemming van het Europees beleid op de verwachtingen van het Europees maatschappelijk middenveld;
  • stelt projectverslagen op;
  • verricht studies;
  • werkt nauw samen met het Europees Parlement, de Europese Commissie, de lidstaten en Europese maatschappelijke organisaties;
  • organiseert evenementen over relevante onderwerpen, zoals openbare hoorzittingen, conferenties en bijeenkomsten met deskundigen, beleidsmakers, belanghebbenden en het grote publiek, en
  • neemt actief deel aan belangrijke externe evenementen.

De afdeling TEN heeft ook een thematische studiegroep Energie, vervoer en diensten van algemeen belang, die de ontwikkelingen op deze beleidsterreinen op de voet volgt en bijdraagt aan het debat hierover op Europees niveau. 

Downloads

TEN Work Program 2024
TEN section - End of mandate 20-23 report