Civil Society Prize

Bekroning van uitmuntende initiatieven vanuit het maatschappelijk middenveld

De Civil Society Prize wordt door het EESC sinds 2006 toegekend ter beloning en aanmoediging van concrete acties en initiatieven van maatschappelijke organisaties en/of individuele personen op alle niveaus – Europees, nationaal, regionaal en lokaal – die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de bevordering van een Europese identiteit en het Europese integratieproces.

Dergelijke acties en initiatieven moeten creatief en innovatief zijn en een blijvend positief effect hebben op de houding van het algemene publiek jegens Europa en het integratieproces.

Voor elke editie van de prijs bepaalt de voorzitter van het EESC een specifiek thema.

Met deze prijs wil het Comité de aandacht vestigen op de substantiële rol die maatschappelijke organisaties en/of individuele personen kunnen spelen bij de ontwikkeling van een Europese identiteit en een Europees burgerschap waarin de gemeenschappelijke waarden besloten liggen die de grondslag vormen van de Europese eenwording.

Meer informatie over de prijs is te krijgen via dit formulier: Civil Society Prize.