Εσωτερικός Κανονισμός και Κώδικας Δεοντολογίας των μελών της ΕΟΚΕ

Μάρτιος 2019

This page is also available in

Η παρούσα έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού και του Κώδικα Δεοντολογίας των μελών της ΕΟΚΕ υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια της ΕΟΚΕ στις 20 Φεβρουαρίου 2019. Τα έγγραφα τέθηκαν σε ισχύ στις 15 Μαρτίου 2019.

Downloads

Εσωτερικός Κανονισμός και Κώδικας Δεοντολογίας των μελών της ΕΟΚΕ

See also