Jednací řád a kodex chování členů EHSV

březen 2019

This page is also available in

Toto znění jednacího řádu a kodexu chování členů EHSV bylo přijato na plenárním zasedání EHSV dne 20. února 2019. Oba dokumenty vstoupily v platnost dne 15. března 2019.

Downloads

Jednací řád a kodex chování členů EHSV

See also