Sektionen for Eksterne Forbindelser (REX)

This page is also available in

Sektionen for Eksterne Forbindelser (REX) har som en af sine hovedopgaver at overvåge EU's eksterne aktiviteter gennem dialog med civilsamfundsorganisationer i de tredjelande og regioner, som EU har formelle forbindelser med, navnlig i kandidatlandene og i EU's nabolande. Sektionen følger aktivt EU's handels- og udviklingspolitikker.

EØSU's eksterne forbindelser bygger hovedsagelig på de mandater, som udvalget har opnået gennem internationale aftaler, der er indgået mellem EU og tredjelande, eller afgørelser truffet på topmøder mellem stats- og regeringsledere. REX-sektionen samarbejder med AVS-landene, landene i Latinamerika og Caribien, USA, Canada, landene i Euro-Middelhavspartnerskabet, Ukraine, Georgien, Moldova, Tyrkiet, det vestlige Balkan, Rusland, Kina, Japan og Korea.

Downloads

Work programme of the External Relations Section for the mandate October 2020 – April 2023