Transport

En dynamisk og ambitiøs politik

Transport er en sektor med afgørende betydning for Europa. Den udgør et af EU's vigtigste indsatsområder og har stor indvirkning på den sociale og miljømæssige velfærd i både byer og landdistrikter. En lang række af de årlige udtalelser fra Sektionen for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet (TEN) vedrører transport.

Fremskridt i transportsektoren indebærer uden tvivl opbygningen af en bedre og mere miljøvenlig infrastruktur, hvilket vil sætte gang i den økonomiske vækst og øge handelen. Men det omfatter også en reduktion af CO2-emissionerne og energiforbruget og løsning af flaskehalsproblemer og manglende adgang, hvilket kan isolere enkeltpersoner – især ældre og personer med handicap – i deres hjem. Transportsektoren bør også fortsat være intelligent og konkurrencedygtig som en del af en socialt retfærdig overgang til ren energi og digitalisering. EØSU undersøger og vurderer EU's transportpolitikker set ud fra de behov og interesser, der vedrører alle dele af det europæiske civilsamfund.

Inddragelse af civilsamfundets aktører

Det anerkendes, at opfyldelse af EU's ambitioner inden for transportsektoren kræver en stærkere og mere inklusiv inddragelse af civilsamfundet i både den politiske beslutningstagning og gennemførelsen af politikker. TEN-sektionen har nedsat en tematisk studiegruppe for at fremme et højt niveau for civilsamfundets deltagelse og inddragelse i de transportrelaterede beslutningsprocesser.