Finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkeder

EU reagerede på den økonomiske og finansielle krise, der startede i 2008, med en række reformer, der skulle sikre stabiliteten på og forbedre overvågningen af de finansielle markeder. Fremme af beskæftigelse, vækst og investeringer er blandt den Europæiske Unions topprioriteter. Det er derfor yderst vigtigt at skabe et solidt grundlag for det finansielle system i EU til fremme af vækst, beskæftigelse og investeringer. Den finansielle sektor skal leve op til sin rolle som ansvarlig for finansieringen af realøkonomien.

Et afgørende initiativ for at opnå denne målsætning er etableringen af kapitalmarkedsunionen, der sigter mod at sikre, at der udvikles velregulerede, stabile, effektive og globalt konkurrencedygtige finansielle markeder i virksomhedernes og forbrugernes interesse. Det er desuden vigtigt at fuldføre bankunionen som et led i processen med at udvide ØMU'en. Dette vil gøre EU mere modstandsdygtig over for finansielle kriser og samtidig beskytte indskyderne.

EØSU om finansielle tjenesteydelser og kapitalmarkeder

EØSU mener, at det er vigtigt at anvende en ensrettet, sammenhængende og integreret tilgang i reguleringen af den finansielle sektor for at skabe mere ensartede spilleregler blandt både de finansielle institutioner og medlemsstaterne og for at nedbringe risiciene i den finansielle sektor. En række reformforanstaltninger skal bidrage til at styrke de bestemmelser vedrørende tilsyn og afvikling, der gælder for bankerne og andre finansielle aktører. En højere grad af risikodeling i bankunionen skal gå hånd i hånd med yderligere risikoreduktion. EØSU er overbevist om, at kapitalmarkedsunionen effektivt vil bidrage til at genoprette et solidt og stabilt økonomisk marked inden for nogle mere ensrettede lovgivningsmæssige rammer.