Sektionen for Den Økonomiske og Monetære Union og Økonomisk og Social Samhørighed (ECO)

This page is also available in

Sektionen for Den Økonomiske og Monetære Union og Økonomisk og Social Samhørighed (ECO) er én af EØSU's seks faglige sektioner. Sektionens hovedopgave er at udarbejde og foreslå udtalelser til vedtagelse på EØSU's plenarforsamling. Disse udtalelser skal afspejle det organiserede civilsamfunds synspunkter inden for følgende EU-politikker:

  • Når det gælder Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), arbejder ECO-sektionen med koordinering af økonomi- og finanspolitik under det europæiske semester, initiativer til udvidelse og fuldførelse af ØMU'en efter den økonomiske krise samt andre forhold inden for økonomisk styring for at sikre stabilitet, vækst og beskæftigelse.
  • ECO-sektionens kompetenceområde dækker finansielle overslag, egne indtægter og EU's budget samt statistiske spørgsmål.
  • På beskatningsområdet beskæftiger ECO-sektionen sig med forhold vedrørende skattemæssig harmonisering og tilnærmelse af lovgivningen på dette område.
  • Desuden behandler sektionen spørgsmål vedrørende finans- og kapitalmarkedernes stabilitet, funktion og integration.
  • ECO-sektionens arbejde omfatter også forhold inden for samhørigheds-, regional- og bypolitik med det formål at mindske økonomiske, sociale og territoriale forskelle i EU og fremme vækst og beskæftigelse.

Ud over at udarbejde udtalelser arrangerer sektionen regelmæssigt offentlige høringer og temadebatter om aktuelle emner inden for sit kompetenceområde. ECO-sektionens medlemmer deltager også tit i forskellige arrangementer i Bruxelles og i resten af EU og sikrer dermed en tæt kontakt mellem beslutningstagere og repræsentanter for civilsamfundet.

ECO-præsidiet består af 12 sektionsmedlemmer, der er ansvarlige for at koordinere sektionens arbejde. Sektionen har nedsat en midlertidig studiegruppe, der udarbejder særlige udtalelser om den økonomiske og finanspolitiske styring i euroområdet.

ECO-sektionens medlemmer udfører deres aktiviteter med hjælp fra ECO-sekretariatet.

Downloads

End of mandate report 2018–2020 – Stefano Palmieri, ECO section president

ECO priorities (summary)

ECO priorities (full version)

EESC political priorities for 2018