Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne og Miljø (NAT)

This page is also available in

Sektionen for Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne og Miljø (NAT) beskæftiger sig med en lang række spørgsmål som den fælles landbrugspolitik, fødevarers bæredygtighed, miljøbeskyttelse, den cirkulære økonomi, realiseringen af FN's mål for bæredygtig udvikling og klimaændringerne.

Luftkvalitet, biodiversitet, affaldshåndtering, fiskeri, skovbrug, økologisk landbrug, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og civilbeskyttelse er nogle af de specifikke emner, vi arbejder med.

Sektionen udarbejder udtalelser og arrangerer derudover et stort antal høringer og konferencer for at indsamle synspunkter fra civilsamfundet. Den har et udbredt netværk af kontakter i EU-institutionerne og hos nationale myndigheder, økonomiske og sociale partnere og NGO'er.

Vi er overbeviste om, at bedre landbrugs- og miljøpolitikker kan levere nogle af løsningerne på den økonomiske krise, som har haft store ødelæggende virkninger for væksten, beskæftigelsen og købekraften i Europa.

Vi er nødt til at beskytte de 40 millioner jobs i landbrugssektoren, bevare vores skove og landskaber og mindske fødevarespildet, da en tredjedel af det, vi for øjeblikket producerer, ender i skraldespanden.

Med dette mål for øje har sektionens nylige arbejde været koncentreret om emner som reformen af den fælles landbrugspolitik, afbalanceret territorial udvikling, bæredygtige fødevaresystemer, gennemførelsen af Parisaftalen om klimaændringer og omstillingen til en mere bæredygtig europæisk fremtid.

Downloads

NAT work programme 2020-2023