Rundbordsdiskussioner med unge om klima og bæredygtighed

This page is also available in

Protect your Future -  With the European Economic and Social Committee, Generation Climate Europe, and the European Youth Forum

Rundbordsdiskussionerne med unge om klima og bæredygtighed er et rum for regelmæssig, struktureret og meningsfuld dialog mellem unge og EU's beslutningstagere. De blev lanceret efter vedtagelsen af EØSU's udtalelse En struktureret inddragelse af unge i EU's beslutningsproces på områderne klima og bæredygtighed.

EU's rundbordsdiskussioner med unge finder sted to gange om året og arrangeres i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg i samarbejde med Det Europæiske Ungdomsforum, Generation Climate Europe og Kommissionen. De enkelte EU-rundbordsdiskussioner med unge omhandler et specifikt emne, der vedrører klima og bæredygtighed, og hver gang mødes en gruppe på omkring ti ungdomsrepræsentanter med den kommissær, der har emnet for debatten som ansvarsområde.

Et væsentligt element i EU's rundbordsdiskussioner med unge er opfølgningsmekanismen, som er etableret for at sikre, at Kommissionen tager de unges ønsker ordenligt i betragtning. Efter hvert arrangement fremsender ungdomsrepræsentanterne et dokument med nogle få politiske ønsker til den pågældende kommissær. Kommissæren forpligter sig til med bistand fra de relevante GD'er at fremsende et klart skriftligt svar til de politiske ønsker inden for den følgende måned. Begge dokumenter offentliggøres derefter på arrangementets websted.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig for at følge arrangementerne, da de altid webstreames på vores websted. Følg dem live og deltag i debatten!

#EUYouthRoundTables

Do you have a question?
Contact us!