Eksterne Forbindelser

Udvidelse / EU's naboer

EØSU spiller en afgørende rolle inden for netværket af forbindelser mellem EU's civilsamfund og dets partnere i kandidatlandene og nabolandene. Vi støtter civilsamfundets aktive deltagelse i udvidelsesprocessen og i gennemførelsen af den europæiske naboskabspolitik med EU's nabolande i øst og det sydlige Middelhavsområde.

Sammen med vores partnere fra Schweiz, Island, Norge og Liechtenstein sikrer vi regelmæssig overvågning af Den Europæiske Frihandelssammenslutnings (EFTA) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområdes (EØS) funktion.

Vores optræden udadtil i Europa og Middelhavsområdet kan opdeles i fire hovedområder:

Resten af verden

EU's forbindelser med Latinamerika, Asien og AVS-landene (Afrika, Vestindien og Stillehavet) er blevet styrket i årenes løb. De dækker forskellige områder som politisk dialog, handel, udviklingssamarbejde og forskning.

Som repræsentant for det organiserede civilsamfund i EU deltager vi aktivt – gennem vores Sektion for Eksterne Forbindelser (REX) – i arbejdet med at fremme økonomiske, politiske og sociale forbindelser med disse tre regioner.