Vores arbejde

EØSU offentliggør mellem 160 og 190 udtalelser og informationsrapporter om året. Af disse er 70 % svar på høringsanmodninger fra Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet. 21 % er initiativudtalelser og informationsrapporter, mens 9 % er sonderende udtalelser, som normalt udarbejdes på anmodning af det land, der varetager EU-formandskabet.

EØSU tilrettelægger desuden flere årlige initiativer og arrangementer med fokus på civilsamfundet og borgernes deltagelse, herunder civilsamfundsprisen, civilsamfundsdagene, Dit Europa, din mening!, ungdomsplenarforsamlingen og den europæiske borgerinitiativdag.

Udtalelser og informationsrapporter

Dokumenter

Publikationer og andet arbejde

Civilsamfundet og borgernes deltagelse