Forsyningspligtydelser

This page is also available in

Forsyningspligtydelser er en grundpille i den europæiske sociale model og i den sociale markedsøkonomi.

De omfatter områder som boliger, vand- og energiforsyning, affaldshåndtering og spildevandsafledning, offentlig transport, sundhed, sociale ydelser, ungdom og familie, kultur og kommunikation i samfundet, herunder radio/TV-udsendelser, internet og telefoni.

Forsyningspligtydelser bidrager til, at borgerne kan have et værdigt liv og sikrer, at alle har ret til adgang til basale varer og tjenesteydelser. De sikrer retfærdighed, social samhørighed og social integration og bidrager til ligebehandling af alle EU-borgere.

De udgør et væsentligt element i indsatsen for at fremme økonomisk, social og territorial samhørighed og bæredygtig udvikling.

Forsyningspligtydelser fungerer også som en stødpude mod de mest skadelige sociale og regionale ulemper, da de er baseret på målsætningen om at garantere universel adgang til basale varer og tjenesteydelser og til de grundlæggende rettigheder.

EØSU har etableret en tematisk studiegruppe om forsyningspligtydelser med det formål at tage hånd om det organiserede europæiske civilsamfunds bekymringer og redegøre for dets synspunkter vedrørende forsyningspligtydelser.

Det overordnede mål er at bidrage til at sikre, at alle EU's borgere har adgang til prismæssigt overkommelige forsyningspligtydelser af høj kvalitet.