Samhørighed, regionalpolitik og bypolitik

EU's regionalpolitik er EU's vigtigste investeringspolitik. Den er rettet mod alle regioner og byer i Den Europæiske Union og skal understøtte jobskabelse, virksomhedernes konkurrenceevne, økonomisk vækst, bæredygtig udvikling og forbedring af borgernes livskvalitet.

For at nå disse mål og håndtere de forskellige udviklingsbehov i samtlige EU-regioner er der afsat 351,8 mia. EUR – næsten en tredjedel af EU's samlede budget – til samhørighedspolitikken for 2014‑2020. Solidaritet er et grundlæggende princip i EU, og regionalpolitikken omsætter det i praksis, navnlig i de mindre udviklede regioner, som lider under alvorlige demografiske udfordringer, eller som er geografisk ugunstigt stillet, såsom øer, grænseoverskridende områder og bjergområder. Fjernområder og byområder er også omfattet af samhørigheds- og regionalpolitikken.

EØSU og regional- og bypolitik

EØSU støtter EU's regionalpolitiske indsats for at styrke solidariteten og fremme udviklingen. EØSU har altid i sine udtalelser lagt vægt på den aktive rolle, som dette område spiller med hensyn til at styrke samhørigheden blandt de forskellige regioner i EU. EØSU er fortaler for partnerskabsprincippet og bidrager til at sikre, at det anvendes i praksis. Udover at udarbejde udtalelser er EØSU i kraft af sine medlemmer proaktiv i diverse drøftelser og i støtten af civilsamfundets aktiviteter. Der er desuden stor interesse for at styrke det territoriale samarbejde ud over de administrative grænser og således imødekomme de reelle behov på lokalt plan (f.eks. i makroregionale og funktionelle byområder). EØSU har aktivt været med til at støtte og efterlyse europæiske initiativer til udvikling og integration af byområder i hele EU.