Arbejdstagergruppen (Gruppe II)

Arbejdstagergruppen (Gruppe II) består af repræsentanter for nationale fagforeninger, fagforbund og industriforbund. Gruppens medlemmer repræsenterer mere end 80 fagorganisationer, hvoraf størstedelen er tilknyttet Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS) eller EFS's industriforbund.

Selv om den europæiske sociale model er forbillede for store dele af verden, er der stadig for mange mennesker, der lider afsavn eller udelukkes fra samfundet pga. fattigdom, diskrimination, manglende uddannelse eller andre ugunstige forhold.

Gruppe II's vigtigste prioriteter har altid været fuld beskæftigelse, forbedring af leve- og arbejdsvilkårene for arbejdstagere i Europa og velfærd for alle EU-borgere såvel som for arbejdstagere og deres familier på andre kontinenter.

Gruppen går helhjertet ind for at udvide og styrke EU som et område med velstand, frihed og demokrati, gensidig støtte, solidaritet og social samhørighed og arbejder på at sikre, at arbejdstagerne kan spille en reel rolle i udformningen af europæisk politik.

ARBEJDSTAGERGRUPPENS PRIORITETER