Kategorien "Forbrugere og Miljø"

This page is also available in

Kategorien "Forbrugere og Miljø" består i øjeblikket af medlemmer, som kommer fra Gruppen Diversitet Europa (Gruppe III). De fleste af dem repræsenterer forbruger- og miljøorganisationer eller er eksperter på disse områder.

Kategoriens hovedmålsætning er at drøfte forslag fra Kommissionen og sikre, at EØSU i hele sit arbejde tager hensyn til forbrugerrettigheder og miljøbeskyttelse. Den er et forum, hvor deltagerne kan diskutere de politikker, der gennemføres i deres eget land.

Gruppen Diversitet Europa varetager sekretariatsfunktionen for kategorien. 

Downloads

Article 54 Internal Rules