Kategorien "Forbrugere og Miljø"

This page is also available in

Kategorien "Forbrugere og Miljø" består i øjeblikket af medlemmer, som alle kommer fra Gruppen af civilsamfundsorganisationer (Gruppe III). De fleste af dem repræsenterer forbruger- og miljøorganisationer eller er eksperter på disse områder. De fleste af dem er også medlemmer af INT-, TEN-, SOC- og ECO-sektionerne.

Kategoriens hovedmålsætning er at drøfte forslag fra Kommissionen og sikre, at EØSU i hele sit arbejde tager hensyn til forbrugerrettigheder og miljøbeskyttelse. Kategorien er et forum, hvor deltagerne kan drøfte de politikker, der gennemføres i de lande, de repræsenterer i EØSU.

Gruppen af civilsamfundsorganisationer varetager sekretariatsfunktionen for kategorien.