Ad hoc-gruppen om grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet

This page is also available in

Ad hoc-gruppen om grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet er et tværgående organ i EØSU, som skal udgøre et forum, hvor europæiske civilsamfundsorganisationer kan mødes og udveksle deres syn på situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder, demokrati og retsstatsprincippet i medlemsstaterne.

Gruppens arbejde fokuserer på centrale grundlæggende rettigheder og retsstatsspørgsmål, som er særligt relevante for civilsamfundet. Dette sker gennem besøg i alle EU's medlemsstater og kontakter med de nationale civilsamfund, der har til formål at fremhæve tendenser i Europa med henblik på at skabe et grundlag for en konstruktiv dialog mellem alle interessenter.

Gruppen fremmer overholdelsen af de europæiske værdier, således som de anføres i artikel 2 i EU‑traktaten og i chartret om grundlæggende rettigheder samt i Europarådets Venedigkommissions checkliste. Derudover skal den beskæftige sig med alle rettigheder – eftersom de civile, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder er udelelige – og i kraft af EØSU's mandat fokusere på de rettigheder, der er afgørende for civilsamfundet, herunder arbejdsmarkedets parter: foreningsfrihed, forsamlingsfrihed, ytringsfrihed (herunder mediefrihed), retten til ikkeforskelsbehandling og den mere generelle retsstatssituation.

Gruppen blev etableret i januar 2018.

Se vedlagte dokument for at få de seneste ajourføringer af gruppens arbejdsprogram. (worddokument)

Downloads

Ad hoc Group on Fundamental Rights and the Rule of Law - 2022 Country visits Programme

Fundamental Rights and Rule of Law - National developments from a civil society perspective, 2020-2021

Fundamental rights and the rule of law - National developments from a civil society perspective, 2018-2019, Report, June 2020

EESC FRRL Group visits methodology