SMV'er, håndværk og familievirksomheder

This page is also available in

Kategorien "SMV'er, håndværk og familievirksomheder" består i øjeblikket af EØSU‑medlemmer, der tilhører Arbejdsgivergruppen og Gruppen Andre Interesser.

Arbejdsgivergruppen varetager sekretariatsfunktionen for kategorien.

Prioriteter

Kategoriens overordnede mål er at overvåge alle SMV-politiske aspekter med særlig vægt på håndværks- og familievirksomheders specifikke behov. Vi ønsker at sætte fokus på disse vigtige økonomiske og sociale aktører.

I det sidste årti har SMV'er bidraget til at fastholde investeringerne, mens de samtidig har kunnet opretholde beskæftigelsen og, ofte med store vanskeligheder, overvinde de finansielle begrænsninger, der er forbundet med et begrænset kreditmarked og illoyal praksis i form af sen betaling.

SMV'er er den egentlige rygrad i den europæiske økonomi. I de seneste år har de stået over for nye økonomiske og industrielle udviklingstendenser. Der venter dem mange udfordringer i den nærmeste fremtid. Der er behov for innovation og digitalisering samt erhvervsmæssige færdigheder og nemmere adgang til finansmarkederne. Overregulering og administrative byrder bør kraftigt begrænses.

Den utidssvarende definition af SMV'er må tilpasses, så den afspejler disse virksomheders forskelligartede karakter.

Begrebet "håndværk" er et andet spørgsmål, som der må tages fat på. Vi skal betragte håndværksvirksomheder som foretagender, der kan levere skræddersyede produktionsløsninger. En virksomheds størrelse bør derfor ikke være afgørende for, om den (juridisk) kan klassificeres som en håndværksvirksomhed.