Landbrug, udvikling af landdistrikterne og fiskeri

Den fælles landbrugspolitik er en meget vigtig EU-politik, der sikrer 500 millioner EU-borgere en bæredygtig forsyning af sikre fødevarer af god kvalitet til rimelige priser og 11 millioner landbrugere i EU en rimelig indkomst, og den har afgørende betydning for den sociale, miljømæssige og økonomiske udvikling i Europas landdistrikter.

I de seneste 60 år har den fælles landbrugspolitik tjent EU og EU's borgere godt. Men verden har ændret sig meget, siden den blev lanceret i 1962. Klimaændringer, tab af biodiversitet, forringelse af jordbundskvaliteten, vandmangel, afvandring fra landdistrikter og hindringer for generationsskifte er nogle de store udfordringer, som det europæiske landbrug i dag står over for.

Gennem Sektionen for Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne og Miljø (NAT) arbejder vi for at fremme et bæredygtigt landbrug og en afbalanceret territorial udvikling i Europa.

Navnlig spiller vi en aktiv rolle ved at foreslå mere effektive politikforanstaltninger og mulige løsninger til beskyttelse af miljøet og mere effektiv udnyttelse af naturressourcerne inden for landbruget, jobskabelse i landdistrikter, levering af vedvarende erhvervsuddannelse, støtte til mindre landbrugere, kvinder og unge, sikring af ejendomsretten til jord og en sikker forsyning af fødevarer af god kvalitet. Vi har også efterlyst en mere afbalanceret udvikling i alle egne af EU med det sigte at gøre landdistrikterne mere attraktive som modtræk over for den stadig hurtigere urbanisering i Europa.