Medlemmer og grupper

EØSU's 329 medlemmer kommer fra alle EU's medlemsstater og udpeges for en femårig mandatperiode med mulighed for forlængelse. Den nuværende mandatperiode blev indledt i oktober 2015 og varer frem til september 2020. Medlemmerne indstilles af deres respektive nationale regering og udnævnes af Rådet for Den Europæiske Union. De arbejder uafhængigt til gavn for alle EU's borgere. Antallet af medlemmer pr. land er fastsat i forhold til landets befolkning.

Medlemmerne arbejder i tre grupper, der repræsenterer "arbejdsgivere" (Gruppe I), "arbejdstagere" (Gruppe II) og "civilsamfundsorganisationer" (landbrugere, liberale erhverv, forbrugere osv. – Gruppe III). Hver gruppe har sit eget sekretariat. EØSU's medlemmer vælger selv, hvilken gruppe de ønsker at tilhøre.

De kan på frivillig basis danne kategorier, der repræsenterer de forskellige økonomiske og sociale interesser i det organiserede civilsamfund i EU og består af medlemmer fra de tre grupper.