Sektioner og andre organer

EØSU har seks sektioner, der specialiserer sig i specifikke emner af relevans for EU's borgere, lige fra sociale og økonomiske spørgsmål til energi, miljø, eksterne forbindelser og det indre marked. Medlemmerne deltager i en eller flere af disse sektioner afhængigt af deres fagområde, og det er her, at meget af det forberedende arbejde til udtalelserne finder sted. EØSU har derudover en Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer (CCMI), der hjælper EU's industri med at foregribe og tilpasse sig globaliseringens virkninger.

EØSU har følgende sektioner og rådgivende kommission:

EØSU har desuden oprettet tre specialiserede observatorier – ét for den digitale omstilling og det indre marked, ét for arbejdsmarkedet og ét for bæredygtig udvikling – samt ad hoc-gruppen for det europæiske semester og ad hoc-gruppen om grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet.

Der er blevet oprettet en kontaktgruppe, som samarbejder med europæiske civilsamfundsorganisationer og -netværk og følger op på fælles initiativer.