Beskæftigelse

This page is also available in

Under de seneste års beskedne økonomiske genopretning er den samlede beskæftigelse i EU vokset, og arbejdsløsheden er faldet. Imidlertid er det nuværende niveau for langtidsarbejdsløshed og ungdomsarbejdsløshed fortsat på et uacceptabelt højt niveau. Europas første prioritet må være at skabe flere arbejdspladser af høj kvalitet. Dette er noget af en udfordring på baggrund af de strukturelle drivkræfter for forandring som f.eks. teknologisk innovation og globalisering, der medfører både muligheder og udfordringer for beskæftigelsesuniverset.

Medlemsstaterne har det primære ansvar for beskæftigelsespolitikken. Imidlertid arbejder EU sammen med dem om en samordnet strategi: den europæiske beskæftigelsesstrategi. EU tilskynder til samarbejde medlemsstaterne imellem og støtter og evaluerer deres bestræbelser, navnlig gennem det europæiske semester, retningslinjerne for beskæftigelse og overvågning af nationale politikker (fælles beskæftigelsesrapport, nationale reformprogrammer og landespecifikke henstillinger).

Kommissionen er forpligtet til at høre EØSU om beskæftigelsesspørgsmål. EØSU har afgivet udtalelse om alle centrale EU-initiativer (f.eks. den europæiske søjle for sociale rettigheder, retningslinjerne for beskæftigelsespolitikkerne, beskæftigelsespakken og ungdomsgarantien).

Beskæftigelsesanliggender dækkes som hovedregel af Sektionen for Beskæftigelse, Sociale Spørgsmål og Unionsborgerskab (SOC) og mere specifikt sektionens arbejdsmarkedsobservatorium, som holder øje med tendenser og udfordringer for Europas arbejdsstyrke og arbejdsmarked.