Bæredygtig udvikling

This page is also available in

I september 2015 vedtog verdens ledere FN-dagsordenen Ændring af vores samfund: 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, der fastsætter en række mål for bæredygtig udvikling med henblik på at udrydde fattigdom, beskytte planeten, sikre overholdelsen af menneskerettighederne og garantere velstand for alle. Vedtagelsen af denne dagsorden markerer et historisk skifte i retning af et nyt paradigme, hvor de økonomiske, sociale og miljømæssige uligheder sættes i sammenhæng og anskues i et helhedsperspektiv. Denne proces afspejler fuldt ud de europæiske værdier som social retfærdighed, demokratiske styreformer, social markedsøkonomi og miljøbeskyttelse.

Gennem vores Observatorium for Bæredygtig Udvikling arbejder vi for et Europa, der på verdensplan går foran med et godt eksempel ved at efterleve og gennemføre FN's 2030-dagsorden fuldt ud.

Nærmere bestemt har vi identificeret de følgende områder som vigtige for de forandringer, der skal til, for at udviklingen i EU bliver bæredygtig:

  • en retfærdig omstilling til en kulstoffattig, cirkulær og ressourceeffektiv økonomi
  • overgang til et socialt inklusivt samfund og en socialt inklusiv økonomi – anstændigt arbejde og menneskerettigheder
  • overgang til bæredygtig fødevareproduktion og -forbrug
  • investeringer i innovation og langsigtet modernisering af infrastruktur og incitamenter for bæredygtige virksomheder
  • foranstaltninger for at få handelen til at fremme en bæredygtig udvikling på verdensplan.

Observatoriet arbejder for, at omstillingen på alle disse områder bliver sammenhængende og integreret, så gevinsterne for samfundet bliver så store som muligt.