You are here

Næstformand med ansvar for budgettet

Milena Angelova har været generalsekretær for den bulgarske industrikapitalsammenslutning (BICA) siden 2002. Hun er næstformand for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) med ansvar for budgettet i mandatperioden 2018-2020. Hun har været medlem af EØSU siden 2007, Arbejdsgivergruppens næstformand siden 2010 og medlem af budgetgruppen siden 2013. Hun har været administrerende vicedirektør i De Offentlige Arbejdsgiveres Europæiske Organisation (CEEP) siden 2011.

Som medlem af EØSU arbejder hun aktivt for at repræsentere erhvervslivets interesser vedrørende vigtige emner såsom SMV-politik, virksomhedsledelse, kapitalmarkedsunionen, fremme af tjenesteydelser af almen interesse, reduktion af den administrative byrde, forbedring af erhvervsklimaet, bekæmpelse af sort arbejde, færdigheds- og kompetencemismatch osv.

Milena Angelova har været medlem af det bulgarske økonomiske og sociale råd siden 2006 og er kendt som en aktiv deltager i beslutningsprocesserne i Bulgarien, når det drejer sig om at forbedre erhvervsklimaet. Hun har stor ekspertise inden for virksomhedsledelse, virksomhedernes sociale ansvar, bedre lovgivning, SMV'er og fremme af iværksætteri, forvaltning af EU-midler, færdigheds- og kompetencemismatch og manglen på kvalificeret arbejdskraft.

Inden hun tiltrådte sin stilling i BICA havde Milena Angelova en succesrig erhvervskarriere gennem ti år, herunder i Italcementi-koncernen og i turistsektoren. Hun er seniorforsker ved instituttet for økonomi ved det bulgarske videnskabsakademi og har været lektor på det økonomiske universitet i Varna. Hun er forfatter til mere end 45 videnskabelige publikationer inden for markedsføring og virksomhedsledelse.