KATEGORIEN "LIBERALE ERHVERV"

I september 2017 oprettede EØSU formelt kategorien "Liberale erhverv", som består af EØSU-medlemmer, der repræsenterer erhvervsorganisationer eller selv er udøvere af et liberalt erhverv. Kategorien omfatter medlemmer fra medlemsstater i EU's nordlige, sydlige, østlige og vestlige områder.

Kategorien træder sammen tre gange om året for at overvåge og drøfte den seneste politiske og lovgivningsmæssige udvikling på EU-plan, som berører udøvelsen af liberale erhverv. Dette arbejde blev tidligere varetaget af medlemmer inden for en kategori, som også havde medlemmer fra MSMV- og håndværkssektoren. Beslutningen om at oprette en separat kategori for de liberale erhverv vidner om den fornyede indsats for at opfylde kategoriens egentlige mål: at de liberale erhverv ud fra et fælles grundlag kan arbejde for at sikre, at de kan udnytte deres potentiale i Den Europæiske Union i de kommende år. I den forbindelse kan det ekstraordinære møde i Gruppen af civilsamfundsorganisationer i Rom under titlen "The Liberal Professions, a lever for the Development of Europe: towards a European Manifesto of Professionals" betragtes som en grundsten i kategoriens arbejde og et bidrag til arbejdsmetoderne med platforme, som sætter europæiske interessenter i stand til at bidrage til processen.

Kategorien arrangerer hvert år "den europæiske dag for liberale erhverv" med fokus på spørgsmål af særlig indvirkning på udøvelsen af erhvervene såsom digitalisering og kunstig intelligens.

Downloads

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society