Ad hoc-gruppen vedrørende COP

This page is also available in

I februar 2022 nedsatte EØSU ad hoc-gruppen vedrørende Partskonferencen under De Forenede Nationers Rammekonvention om Klimaændringer (COP) med det formål at udvikle et mere strategisk, inklusivt og permanent EØSU-engagement i UNFCCC-processen.

Ad hoc-gruppens mål er at styrke udvalgets deltagelse i de årlige COP-møder og sikre kontinuitet og strategisk inddragelse af alle relevante EØSU-organer i processen. Nedsættelsen af denne ad hoc-gruppe er et udtryk for EØSU's kontinuerlige klimaindsats igennem hele året og gør det muligt at gå endnu længere end UNFCCC-processen med supplerende og mere forskelligartede midler. Ved at strømline sin klimaindsats kan EØSU levere et bedre bidrag til den internationale proces for klimaforvaltning og dermed i højere grad få en meningsfuld indflydelse på EU's mål om klimaneutralitet i 2050.

Ad hoc-gruppen består af medlemmer fra Arbejdstagergruppen, Arbejdsgivergruppen og Gruppen af civilsamfundsorganisationer samt en ungdomsrepræsentant.

Den har fået til opgave at:

  • indhente viden om UNFCCC-processen og holde sig ajour med de centrale aspekter af forhandlingerne. Dette kan omfatte særlige kurser for medlemmerne af ad hoc-gruppen (og for EØSU's delegation på COP)
  • udarbejde en samlet årlig arbejdsplan, der primært fokuserer på det næste COP-møde, og som indeholder vigtige milepæle (udtalelser, arrangementer mm.). Den identificerer interessenter og partnere, fastlægger en kommunikationsstrategi, og kortlægger de forskellige kilder til information (f.eks. offentliggørelse af IPCC-rapporter)
  • sikre en strategisk tværsektoriel tilgang gennem et tæt samarbejde med EØSU's forskellige grupper og organer og fremme en koordineret gennemførelse af COP-aktiviteter i EØSU's organers arbejde og omvendt (f.eks. kæde relevante EØSU-udtalelser og andet igangværende arbejde sammen)
  • levere input, når det er relevant, til det forberedende arbejde i EØSU's delegation på COP (for delegationens sammensætning bør gælde, at 50 % af medlemmerne udskiftes hvert år, og at den også omfatter en ungdomsdelegeret)
  • koordinere udarbejdelsen af en EØSU-resolution om COP, der er afstemt efter prioriteterne for den næste partskonference og UNFCCC-forhandlingsprocesserne, og som skal vedtages mindst to måneder inden COP-mødet
  • kommunikere løbende med NAT-sektionens præsidium og relevante EØSU-organer for at sikre, at COP-processen står centralt i EØSU's beslutningsproces
  • afrapportere til EØSU's præsidium mindst tre gange om året.

Downloads

Activity report 2022-2023 Ad-hoc group con COP