Kategorien "Transport"

This page is also available in

"Transport, sammenkobling af Europa". Målsætningen for Kategorien "Transport" er at være et diskussions- og læringsforum for EØSU-medlemmer med interesse i transportspørgsmål. Alle aktører og interessenter i "transportkæden" er velkomne til at deltage og dele deres erfaringer med kolleger. Kategorien tilfører således en yderligere dimension til de debatter, der foregår i forskellige EØSU‑organer. Kategorien "Transport" mødes normalt efter hvert møde i Sektionen for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet (TEN) for at gennemgå de fremskridt, der er gjort, og drøfte vigtige sagsområder, der er blevet tildelt sektionen. Herudover afholder kategorien "Transport" tre ekstraordinære møder om året, hvor der sættes fokus på specifikke temaer. Dens medlemmer orienteres endvidere dagligt om transportspørgsmål og om udviklingen på transportområdet i EU. Kategoriens medlemmer har endvidere mulighed for at deltage i specifikke studieture.