Sektionen for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet (TEN)

Områderne mobilitet, transeuropæiske net, udvikling af informationssamfundet, energi og forsyningspligtydelser spiller alle en vigtig rolle for europæernes trivsel og det indre markeds funktion. Sektionen for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet (TEN) dækker alle disse emner.

Udtalelserne er resultatet af et tæt samarbejde med de øvrige EU-institutioner, relevante interessenter samt de civilsamfundsorganisationer, der berøres af disse spørgsmål.

TEN-sektionen bidrager ved hjælp af:

  • udtalelser: på grundlag af grundige analyser og en konsensusskabende proces er EØSU med til at bringe EU's politikker mere på linje med det europæiske civilsamfunds forventninger
  • projektrapporter
  • studier
  • et tæt samarbejde med Europa-Parlamentet, Kommissionen, medlemsstaterne og de europæiske civilsamfundsorganisationer
  • tilrettelæggelse af arrangementer om relevante emner: offentlige høringer, konferencer og møder med deltagelse af eksperter, politiske beslutningstagere, interessenter og den brede offentlighed og
  • TEN-medlemmernes aktive deltagelse i vigtige arrangementer, der er tilrettelagt af eksterne organisationer.

TEN-sektionen har også tematiske studiegrupper om energi, transport og forsyningspligtydelser for at overvåge udviklingen og bidrage til debatten på disse politikområder på europæisk plan.

Downloads

TEN Work Program 2024
TEN section - End of mandate 20-23 report