Migration og asyl

This page is also available in

En fremsynet og samlet europæisk migrations- og asylpolitik baseret på solidaritet er en central målsætning for Den Europæiske Union. Hensigten med migrationspolitikken er at finde en afbalanceret tilgang til håndtering af både regulær og irregulær migration.

Det organiserede civilsamfund spiller en central rolle, i og med at det giver EU's immigrationspolitikker en social dimension og en merværdi. Civilsamfundet bidrager endvidere, i kraft af sin støtte til flygtninge og migranter, til en mere human håndtering af migrationen og til en vellykket integration af de nyankomne. Social inklusion af de nyankomne kan kun foregå på græsrodsniveau, såsom arbejdspladser, skoler og organisationer.

Migrationsspørgsmål håndteres af Sektionen for Beskæftigelse, Sociale Spørgsmål og Unionsborgerskab (SOC) eller Sektionen for Eksterne Forbindelser (REX). En tematisk studiegruppe om indvandring og integration (IMI) opererer under SOC-sektionen og organiserer arrangementer med fokus på civilsamfundets rolle i håndteringen af migration og integration.

SOC-sektionen varetager endvidere sekretariatet for Det Europæiske Migrationsforum (EMF), som EØSU står for sammen med Kommissionen. Det Europæiske Migrationsforum er en platform for dialog mellem civilsamfundet og EU-institutionerne om spørgsmål relateret til migration, asyl og integration af tredjelandsstatsborgere. Forummet samler mindst en gang om året repræsentanter for civilsamfundsorganisationer, lokale og regionale myndigheder, medlemsstaterne og EU‑institutionerne.