Kontaktgruppen

This page is also available in

Kontaktgruppen blev nedsat i 2004 for at tilvejebringe en ramme for politisk dialog og samarbejde om tværgående spørgsmål af fælles interesse mellem på den ene side EØSU og på den anden side de europæiske organisationer og netværk, som gruppen har kontakt med, og andre EU-institutioner.

Gruppen er et unikt forbindelsesled mellem civilsamfundsorganisationer og EU's institutioner. Den fremmer den civile dialog og deltagelsesdemokratiet. Gruppen er en kanal, som civilsamfundet kan bruge til at debattere og øve indflydelse på EU's dagsorden og beslutningsprocesser (som foreskrevet i EU-traktatens artikel 11).

Kontaktgruppen deltager i tilrettelæggelsen af fælles initiativer, arrangementer, høringer, konferencer og workshops om emner af fælles interesse. Dens vigtigste årlige arrangement er civilsamfundsdagene, som afholdes i fællesskab med EØSU.

Downloads

EESC Liaison Group – Promoting civil dialogue and participatory democracy