Kategorien "Socialøkonomi"

This page is also available in

Kategorien "Socialøkonomi" består af medlemmer fra Gruppen Diversitet Europa og fra Arbejdsgivergruppen. Den repræsenterer kooperativer, gensidige selskaber, foreninger, stiftelser og sociale NGO'er.

Den socialøkonomiske sektor dækker en række begreber, der anvendes i medlemsstaterne, såsom en "solidarisk økonomi" og "den tredje sektor". Socialøkonomiske foretagender bygger på fælles værdier som solidaritet, social samhørighed, individets forrang for kapitalen, socialt ansvar samt demokratisk forvaltning, hvortil kommer, at de ikke er profitorienterede, men geninvesterer eventuelle overskud i foretagendet og i samfundet.

Socialøkonomien er en anden måde at drive forretning på, som søger at forene og kombinere økonomiske resultater med almeninteressen, sociale hensyn og demokratiske arbejdsmåder, men som med sine 2 millioner foretagender og seks procent af EU's beskæftigelse ikke desto mindre repræsenterer 10 % af alle europæiske virksomheder. Som sådan er socialøkonomien et nøgleelement i Europas socialøkonomiske model.

Gruppen Diversitet Europa varetager sekretariatsfunktionen for kategorien.

Downloads

2021 work programme_EN

Activity report of the “Social Economy Category”

Activity report 2019

Joint declaration