Kategorien "Socialøkonomi"

Kategorien "Socialøkonomi" består af medlemmer fra Gruppen af civilsamfundsorganisationer og fra Arbejdsgivergruppen. Den repræsenterer kooperativer, gensidige selskaber, foreninger, stiftelser og sociale virksomheder.

Kategorien har til formål at fremme og forsvare socialøkonomiens interesser over for det bredest mulige publikum. Den søger at opnå anerkendelse for sektorens betydelige bidrag til Europas socioøkonomiske udvikling og den europæiske integrationsproces' succes. Derudover har kategorien "Socialøkonomi" gentagne gange vist sig egnet som en platform, der fremmer peer-to-peer-læring, udveksling af bedste praksis og tæt samarbejde med EU-institutionerne og civilsamfundsorganisationerne i almindelighed. I løbet af årene har kategorien "Socialøkonomi" opfordret til, at socialøkonomien indarbejdes i EØSU's udtalelser og andre aktiviteter, og at EØSU bestiller og indleder en række undersøgelser om sektoren.

Gruppen af civilsamfundsorganisationer varetager sekretariatsfunktionen for kategorien.

Downloads

2021 work programme
Activity report of the “Social Economy Category”
Activity report 2019 - Social economy category
Joint declaration