Industrien og industrielle ændringer

This page is also available in

Europa har brug for en bæredygtig industripolitik, som fremmer en retfærdig overgang til en lavemissionsøkonomi. I den henseende spiller innovation, investeringer og erhvervsuddannelse en afgørende rolle. Nye koncepter som Industri 4.0 og kunstig intelligens rummer udfordringer og muligheder, der skal tages fat på. Som repræsentant for det europæiske civilsamfund har EØSU sikret, at det er på forkant med denne debat.

Håndtering af industrielle ændringer er en af de vigtigste udfordringer i det 21. århundrede. Den igangværende økonomiske og sociale udvikling foregår inden for alle aktivitetsområder og er ofte knyttet til konsekvenserne af den digitale revolution, energiomstillingen og globaliseringen. Både traditionelle sektorer, som f.eks. tungindustri, og nye sektorer i grønnere og mere videnbaserede industrier vil være nødt til at udvikle en proaktiv tilgang til foregribelse, tilpasning til og håndtering af forandringer ved hjælp af nye bæredygtige teknologier, nye arbejdspladser og omskoling, der imødegår udfordringerne i forbindelse med Industri 4.0.