Foreningen af Tidligere Medlemmer

This page is also available in

EØSU's medlemmer kan efter deres mandatperiodes udløb melde sig ind i udvalgets Forening af Tidligere Medlemmer. Præsidiesekretariatet yder administrativ bistand til foreningen, der holder sin årlige generalforsamling i EØSU’s lokaler. Hvert år aflægges der et studiebesøg i den medlemsstat, der varetager rådsformandskabet.

Formand: Roger Briesch

Næstformand/kasserer: Valerio Salvatore

Næstformand: Henriks Danusēvičs

Protokol

Download samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Foreningen af Tidligere Medlemmer (EN/FR)

Forretningsorden

Download forretningsordenen for Foreningen af Tidligere Medlemmer (EN/FR)

Tilmelding

Blanketten for tilmelding til Foreningen af Tidligere Medlemmer kan findes her (DE/EN/FR).

Downloads

Cooperation agreement between the European Economic and Social Committee and the Association of Former Members

Statutes

Application form for former members association