Civilsamfundsprisen

En pris for fremragende civilsamfundsinitiativer

Formålet med EØSU's civilsamfundspris, der så dagens lys i 2006, er at belønne og fremme konkrete aktiviteter og initiativer fra civilsamfundsorganisationer og/eller enkeltpersoner på alle niveauer, europæisk, nationalt, regionalt og lokalt, som bidrager væsentligt til at fremme den europæiske identitet og integration.

Disse resultater og initiativer skal være af kreativ og innovativ karakter og have en varig og positiv effekt på borgernes syn på EU og integrationsprocessen.

Det specifikke emne for hver udgave af prisen fastsættes af EØSU's formand.

Det er EØSU's målsætning med denne pris at øge bevidstheden om det betydelige bidrag, civilsamfundsorganisationer og/eller enkeltpersoner kan yde til skabelsen af en europæisk identitet og et EU-borgerskab, som afspejler de fælles værdier, der ligger til grund for den europæiske integration.

For yderligere oplysninger om EØSU's civilsamfundspris kan du benytte denne kontaktformular: Civilsamfundsprisen.